Agile Sensing

Wat is

Agile Sensing

Agile Sensing; een tool die de onderstroom binnen Agile organisaties zichtbaar maakt.
Wij zorgen voor meer betrokken medewerkers, sneller inzicht en lagere kosten.

Stap 1

Delen

 1. Betrokkenen delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief. Zij delen wat voor hén belangrijk is
 2. Vervolgens voegen zij context van die ervaring toe. Hiermee borgen zij een juiste interpretatie en voorkomen zij vooringenomenheid bij de lezer
 3. Zo verzamelen wij zowel kwalitatieve data als kwantitatieve data
Stap 2

Leren

 1. In kleine concrete stappen worden de persoonlijke ervaringen omgezet in een gedeeld perspectief van de werkelijkheid (uitdagingen & mogelijkheden)
 2. Dit gedeelde perspectief leidt tot inzicht in de onderliggende thema’s en verbetervoorstellen (concrete acties of experimenten)
 3. De onderstroom is zichtbaar en werkbaar gemaakt
Stap 3

Veranderen

 1. Experimenten en acties uitvoeren
 2. Door doorlopende ervaringen op te halen ‘op de huid van de verandering zitten’ zien wij wat werkt en wat minder werkt. We kunnen versterken wat goed gaat en bijsturen wat (nog) niet loopt
Even bijpraten
Stap 4

Lerende Organisatie – Zakelijke veerkracht – Business Agility

 1. Door het doorlopend ophalen van ervaringen en deze te visualiseren in een dynamisch dashboard wordt ook de mindset verandering in de organisatie zichtbaar en werkbaar
 2. De organisatie wordt fluïde – continu veerkrachtig – leerend
 3. De organisatie vervolmaakt doorlopend haar eigen agiliteit op basis van eigen waarden, normen en uitdagingen
NL