Partners

Onze Partners

We leven in een tijd van exponentiële verandering, een tijd waarin elk individu, bedrijfsleven, industrie en overheid worden beïnvloed door een wereldwijde pandemie en doorbraken in allerlei innovatieve technologieën. Tegelijkertijd is er veel publieke druk om concreet bij te dragen aan een betere wereld en om integer te handelen. Zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als het zorgvuldig en duurzaam omgaan met ons milieu. Het brengt vaak een groot gevoel van onzekerheid, angst en onduidelijkheid met zich mee met verschillende belanghebbende partijen. Hoe ga je als organisatie hiermee om?
 
3 times C helpt mensen en organisaties hier graag bij. Zowel door het (interim) leiden van (HR) programma’s, transitie- en veranderprojecten als door het geven van (leiderschap) programma’s en trainingen in samenwerking met business partners.

In onze aanpak staat altijd de mens centraal, omdat daar de sleutel tot elk succes (verborgen) ligt. Het is onze purpose om het aanwezige potentieel volledig te ontplooien. Zowel in onze advisering (consult), begeleiding (coach) als in de veranderingen (change) die wij doorvoeren.

HET VERHAAL VAN DE ZEBRA’S

Wij geloven in de uniciteit van elk individu  en de magie van teams en organisaties. Elk mens heeft een unieke streep evenals de Zebra. Elk team heeft zijn eigen wijsheid en karakter, zoals elke kudde zebra’s ook uniek is. Wij hebben gekozen voor de Zebra als metafoor omdat het staat voor wie wij zijn en waar wij in geloven.

Elke streep van een zebra is zo uniek als een vingerafdruk. Dit kuddedier dat zich niet laat domesticeren leeft in het nodige groepsverband, zoals wij beseffen onlosmakelijk verbonden te zijn met het grotere geheel. Toch bepaalt de zebra zelf zijn of haar koers: deze interdependentie wordt als fundament gebruikt voor zelfontwikkeling. Dat is wat wij doen: De bedoeling tot leven te brengen en het unieke talent ten volle te laten bloeien, van u, uw medewerkers en uw gehele organisatie.

Onze keuze voor de kleur rood is geen toeval: Rood is niet alleen de kleur van de liefde, de passie en het vuur, maar staat ook voor groei, ontwikkeling en de ‘zachte’  kant. Wij als RedZebra’s helpen u, uw team en uw organisatie een veilige oversteek te maken in een risicovolle omgeving, net als een zebrapad.

 “The meaning in life is to find your gift, the purpose in life is to give it away” Pablo Picasso

Voor Corporates
Meer intern ondernemerschap en innovatie met meer omzet, hogere marges, lager ziekteverzuim (lagere kosten), en hogere medewerkersbetrokkenheid.

Voor Scale-ups
Snellere groei, sterker team, beter businessplan, tevreden investeerders, succes!

Voor start-ups
Grotere kans op succes, sterker team, betere pitch voor investeerders, beter businessplan.

StoryConnect ontwikkelt toepassingen voor opdrachtgevers (profit, non-profit sector en overheid) die meer zicht willen op de leefwereld van inwoners, klanten en werknemers willen hebben.

Onze opdrachtgevers zoeken naar andere manieren dan interviews of vragenlijsten om zicht te krijgen op de dagelijkse praktijk en om continue te leren en verbeteren.

Onze toepassingen zijn gebaseerd op de methode werken met ervaringen. Het ontwikkelen van toepassingen doen wij op een participatieve en iteratieve manier.  Zodat onze toepassingen passen in de context en eigen voelen, en concrete acties opleveren.

NL