Vertelpunt

Agile Sensing

Vertelpunt

Op vraag van onze klanten is Agile Sensing een doorontwikkeling van Agile Sensing.
De Agile Sensing aanpak omvat een app die grootschalig en continue ervaringen van de agile transitie ophaalt.
Binnen een organisatie leveren de gedeelde ervaringen een rijke bron van informatie. Het geeft doorlopende kennis en inzichten over agile implementaties. Er ontstaat een fijnmazig beeld welke agile praktijken in welke teams van de organisatie wel of niet werken. Agile Sensing stelt HR en management in staat continu in control te zijn van de agile transitie.
Voor de Agile community bieden wij een generiek vertelpunt en dashboard. Het idee is zo van elkaar te leren. Via het vertelpunt deel je jouw persoonlijke ervaringen en ideeën. Het dashboard geeft in een inzicht in het totaal van de gedeelde ervaringen.
Op deze manier ontstaat een doorlopende zich uitbreidend en verdiepende bron van informatie over agile werken.
Je deelt je verhaal anoniem. We verzamelen geen andere informatie (bv dmv cookies) dan de verhalen die jullie delen. Maar, dan is het zinvol dat je in jouw verhaal geen namen van personen en organisaties noemt.
Mocht je willen deelnemen aan leersessies meld je dan aan door een mail naar info@sensing-change.com te sturen.
NL