Ons verhaal

Ons verhaal

Of een beslissing goed of verkeerd was, blijkt vaak achteraf. En achteraf is het altijd makkelijk praten, is het niet? Hoe vaak heb jij gedacht: Had ik dit maar eerder geweten? Bij de beslissingen die we nemen, zijn onze bedoelingen meestal goed: we willen het beste voor onze teams en we willen het beste voor onze organisaties. Maar de politiek binnen organisaties zorgt ervoor dat mensen vaak niet het achterste van hun tong durven laten zien; ze geven -soms tegen beter weten in- selectieve informatie. Informatie waarop jij je beslissingen baseert en waarvoor jij verantwoordelijk bent.
Wat nou als je bij alle beslissingen die je tot nu toe gemaakt hebt vooraf oprechte informatie had gehad? Dat jou de realiteit voorgespiegeld was, inclusief alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan? Had je dan andere beslissingen genomen?

Sensing Change zorgt ervoor dat medewerkers binnen (complexe) organisaties anoniem hun ervaringen binnen een transitie durven delen en dat deze verhalen krachtig gevisualiseerd worden in een overzichtelijk dashboard. Deze informatie, die tot op detailniveau t­e herleiden en gewogen is, stelt mensen in staat hun organisatie te leiden op realiteit en niet op basis van gewenste antwoorden; om risico’s te ondervangen die er op de vloer wel zijn, maar niet eerder gezien werden. Niet alleen kan daarmee sneller geanticipeerd worden op groei- of knelpunten en worden vaker juiste beslissingen genomen, ook vergroot het de draagkracht binnen de organisatie omdat ervaringen van medewerkers actief worden meegenomen in beslissingstrajecten.
Met Sensing Change bouw je dus niet alleen een wendbare organisatie, ook bouw je een organisatie waaraan mensen graag wíllen bijdragen.

NL