Doorlopend sturen vanuit de onderstroom

Doorlopend inzicht

Sturen van de onderstroom

Het succesvol uitvoeren van een onzeker traject als een (agile) verandering in de manier van (samen)werken, vraagt meer. Het vraagt om een doorlopend inzicht.

Met Sensing Change stuurt u fijnmazig naar een optimaal resultaat. Het maakt de onderstroom zichtbaar. De informatie die uw mensen wel bij de koffiemachines met elkaar delen, maar die u niet (voldoende) in de formele rapportages leest. Alle betrokkenen delen hun ervaringen vanuit het eigen perspectief. Tijdens regelmatige (1-3 maandelijkse) leersessies, wordt de impact van beslissingen mbt het verander initiatief duidelijk. Op basis van de kwalitatieve gegevens wordt de verandering doorlopend aangepast.

Deze vorm van monitoren en sturen is de ultieme vorm van Agile. Immers, niet alleen inhoudelijk wordt er doorlopend geleerd en bijgestuurd, ook de manier van (samen)werken wordt doorlopend geoptimaliseerd op basis van feitelijke impact.

De informatie die Sensing Change u levert is volledig anoniem. Het voorkomt vooringenomenheid en overheersende (maar niet werkende) overtuigingen. U bent in staat vanuit verschillende perspectieven en fijnmazig de impact te begrijpen.

Concreet:

  • 1 Strategische leersessie per kwartaal
  • Gedragen inzicht, acties en beslissingen waarmee u en uw teams direct mee aan de slag kunnen
  • Inzicht in de belevingswereld van alle betrokkenen en hun dagelijkse uitdagingen
  • Operationeel, tactisch en strategisch inzicht in de impact van de organisatie veranderingen
  • Effectieve aanpak van onderliggende patronen en thema’s
  • Doorlopende verbeterde verbinding tussen besluit- en uitvoeringslaag
  • 2 dagen per maand ondersteuning en evaluatie op locatie in Nederland
  • Online dashboard voor dagelijks management.

Investering:

  • 3.900 euro per maand gedurende het eerste kwartaal, daarna
  • 2..900 euro per maand
Meer weten?

Meer weten over deze dienst?
Download de whitepaper.

NL