Hoe gaat het met uw mensen. waar u afhankelijk van bent? 

Wilt u weten waar u mensen thuis mee worstelen, maar niet openlijk vertellen?
Wilt u zich optimaal kunnen voorbereiden op “het nieuwe normaal”?
Wilt u een volgende lockdown achteloos kunnen afwachten?
Dan is de unieke Sensing methodiek een absolute aanrader voor u!

Contact houden, ‘feeling houden’, met collega’s en medewerkers was altijd redelijk simpel. Korte momenten bij de koffiemachine of toevallige ontmoetingen in de hal, lift of tijdens de lunch gaven snel inzicht in hoe de ander in haar/zijn vel zat.

Elkaar even tegen ‘het lijf lopen’ is voorlopig niet meer mogelijk. Nu praten we tijdens -min of meer- formele overleggen via telefoon of videoverbinding. Hierdoor missen we een stukje spontaniteit en direct persoonlijk contact. Het gevolg is dat we signalen missen die belangrijk zijn voor een goed werkklimaat. Andere belangrijke aspecten zijn onzekerheid en angst. Angst kan vanuit verschillende hoeken ontstaan: kinderen leiden van werk af, eenzaamheid, angst voor werkbehoud, etc.

Het is belangrijk dat verantwoordelijken deze signalen snel kunnen doorgronden. Natuurlijk zijn er voldoende mensen die zelf initiatief nemen als ze vastlopen, maar het is belangrijk zwakke signalen te kunnen herkennen vóórdat mensen vastlopen. Waarom? Omdat de stress voorafgaand aan het vastlopen, iets is dat langzaam groeit en tegen de tijd dat het zich manifesteert, kan het te laat zijn.

SamenwerkenTijdensCorona brengt de SamenwerkenTijdensCorona brengt de koffieautomaat-verhalen weer tot leven én maakt het mogelijk zwakke signalen te kunnen herkennen als niet relevant of juist zeer relevant. Het zal een fijn gevoel geven te weten dat je doorlopend een ‘pijlstok’ in de onderstroom van je afdeling hebt. Dit geeft inzicht in de conditie van medewerkers van vandaag én wanneer zij weer naar het werk mogen komen. Dit laatste is belangrijk om een ‘her-start’ optimaal vorm te geven.

Wil u gedurende één maand een diepgaand inzicht in de impact van de huidige werksituatie voor uw medewerkers?

Meld u dan aan via deze link.

Na invullen van uw gegevens ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie. In de mail staat een code die u deelt met uw medewerkers.  Zo kunt u direct aan de slag.

Ons Corona aanbod geeft u gratis toegang tot de methodiek/app. Optioneel kunt u gebruik maken van een online sessie voor het duiden van de gedeelde ervaringen. Na afloop weet u wat er echt leeft onder uw mensen tijdens de Corona crisis én bent u in staat u optimaal voor te bereiden op het “teruggaan naar het nieuwe normaal”

Wat wij doen

Onze diensten

Visualiseren van de onderstroom

Strategische change vision

In één dag krijgt u inzicht in onderliggende patronen en problemen (de onderstroom) én welke interventies nodig zijn en gedragen worden. U leert hoe uw medewerkers in de wedstrijd staan; wat zij feitelijk ervaren en wat, voor uw teams, cruciaal is voor succes.

Doorlopend inzicht

Sturen van de onderstroom

Het succesvol uitvoeren van een onzeker traject, als een verandering vraagt om een doorlopend inzicht om snel en adequaat te kunnen bijsturen.

Workshop

Succesvol omgaan met complexiteit en onzekerheid

Er wordt veel gesproken en geschreven over complexiteit en onzekerheid. Maar voor velen is het moeilijk dit in de praktijk toe te passen. In deze workshop leert op welke manier u vanuit de theorie de stap naar praktische toepassingen maakt.

Wat is

Sensing Change

Sensing Change; een aanpak die de onderstroom binnen (Agile) organisaties zichtbaar maakt. Wij zorgen voor meer betrokken medewerkers, sneller inzicht en lagere kosten.

Wie zijn wij?

Over ons

Sensing Change is een baken voor betekenisvolle veranderingen. Wij streven dat onze klanten het ondenkbare mogelijk kunnen maken.

Mensen zijn uw belangrijkste onderdeel van de waard creatie. Uw mensen leveren uw klanten schitterende producten en diensten. Maar, het zijn ook deze mensen waaraan u vraagt zichzelf continu te verbeteren en aan te passen aan andere manieren van werken. Daarin ligt onze passie en kracht. Mensen helpen in hun kracht te komen en blijven.

De laatste updates

Blogs en nieuws

NL